• Foundation
  • Foundation
  • Rainwater
  • Rainwater
  • Construction
  • Construction
  • glazing
  • glazing

Vi, som är experter inom blockväxthus, kan bygga Ert växthus från grunden till sista glaset i taket.

I Finland har vi byggt blockväxthus från 500 m2 till 15 000 m2. De ledande i företaget har aktivt arbetat med att bygga växthus i stora delar av världen, i Europa, Förenta Staterna och Asien.

Vi fungerar som underleverantör för olika blockväxthus producenter. Vi kan även agera som arbetsledare för andra underleverantörer, inhemska och internationella.

Vi har möjlighet att gjuta upp till 275 meter per dag med våra egna formar för grundsula. Under processen kan vi också redan under gjutningen göra så att rören för vatten och elkablar finns inuti grundsulan. All betong och alla armeringsjärn som vi använder är av finsk standard. 

Med den kunskap och de maskiner vi tillhandahåller har vi möjlighet att göra glasning på olika typer och storlekar av blockväxthus. Den typ och storlek av glas vi använder är beroende av växthusets utformning och av odlarens önskemål. 

Vi har även möjlighet att kunna hjälpa odlaren, med hjälp av våra maskiner, att lasta av och förflytta glas när det levereras till byggplatsen. 

Om Ni är intresserade av att bygga ett växthus, ta kontakt med oss!