• Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Roofcleaner
 • Service rail
 • Service rail

Sedan 2013 har vi en speciell taktvättmaskin för Venlo växthus

Med hjälp av endast vatten, inga rengöringsmedel, tvättar maskinborstarna rent tak och takrännor.

1% mer ljus innebär 1% mer vinst, så varför inte tvätta.

Era växter växer bättre med bra ljus, konstgjort eller naturligt. Rengöra glaset är ett måste i Finland p.g.a. dess korta somrar. Genom att tvätta en eller två gånger om året kommer Ni att märka skillnaden. Genom att exempelvis tvätta mellan mars och maj, kan du sen dra nytta av maximalt solljus under sommaren.

En extra tvätt i oktober garanterar att Ert växthustak och era takrännor är rena under vintermånaderna. Löv, sot och mossa kan orsaka stora skador på taket och glaset med temperaturer under noll. Genom att tvätta taket och takrännor kan dessa skador undvikas.

Service skena

Alla som får sitt växthustak mekaniskt tvättat bör ha en serviceskena längs fasaden med tillräcklig bärkraft. Funktionen med skenan är att se till att tvättmaskinens plattform, inklusive personer och maskineri, kan flyttas på ett säkert sätt längs växthuset. Med en serviceskena är Ert växthus också lämpligt för transport av reparationsmaterial, så att eventuella glasskador kan repareras från utsidan. Vi kan leverera och installera en sådan serviceskena för varje blockväxthus.

För mer information om serviceskenor eller en offert för rengöring av kompletta tak och takrännor, vänligen kontakta oss.